Antonio do Nicho

Viño artesán

Froito de moito traballo na viña, recollemos esta segunda anada. 

Nunha aposta por tentar que a finca A Mingona non caia no abandono, puxémonos mans a obra, Comezamos por un traballo de replante de castes, plantando cepas novas, pero na maioría dos casos enxertando unhas variedades que non nos convencían por outras polas que apostamos.

Facemos dous viños, un plurivarietal que leva esencialmente mencía e garnacha, pero tamén unha pizca de tempranillo, gran negro... en definitiva, a uva tinta que hai na viña. Vinificamos por separado a mencía da garnacha, para despois facer a mestura que sae cada ano ao mercado, O excedente da garnacha embotéllase facendo un viño monovarietal de cepas centenarias.

Traballo respectuoso na viña, onde realmente se fai o viño, sen herbicidas, con produtos de contacto para frear os fungos. Cando o acio está formado, e hai que cortar a herba, cambiamos a desbrozadora polo fouciño para non danar os vagos. Na vendima, está todo listo, os racimos non se tocan, están perfectamente colocados, cortar e pousar con coidado. Teñen que chegar intactos á cuba.

En adega traballamos como antigamente, temos a maiores un densímetro, un termómetro e bloques de xeo por si fai falta baixar temperatura (todo unha aventura!). Deixamos que o viño macere, e comece a fermentación por si mesmo. Aviñamos co pau de sempre, e facemos remontadas a man. As trasfegas fanse polo seu propio peso, sen bombas. Clarificación e estabilización natural, polo que o viño pode conter residuos. Trasfegamos e embotellamos mirando sempre á lúa.

Poderiamos escribir sobre as propiedades do noso viño, pero non seriamos obxectivos. Por iso preferimos escoitar a opinión de todos/as os/as que confiades neste pequeno proxecto familiar. Onde as nosas mas están presentes en todo momento.

Non buscamos sabor nin cantidade, facemos o que cada ano nos da A Mingona,

así de natural.

Recomendamos servir entre 16 e 18 graos.

(567 botellas de plurivarietal de 12,8º e 200 de garnacha cepas centenarias de 13 º)

 

------------------------------------

Fruto de mucho trabajo en la viña, recogemos esta segunda añada. 

En una apuesta por intentar que la finca A Mingona no callera en el abandono, nos pusimos manos a la obra, empezamos por un trabajo de replante, plantando cepas nuevas, pero en la mayoría de los casos injertando variedades que non nos convencían por otras por las que apostamos.

Hacemos dos vinos, un plurivarietal que lleva esencialmente mencía y garnacha, pero también una pizca de tempranillo, gran negro... en definitiva, la uva tinta que hai en viña. Vinificamos por separado la mencía de la garnacha, para después hacer la mezcla que sale cada año al mercado, El excedente de garnacha se embotella para hacer un vino monovarietal de cepas centenarias.

Trabajo respetuoso en viña, donde realmente se hace el vino. Sin herbicidas, con productos de contacto para frenar los hongos. Cuando el racimo está formado, y hai que cortar hierba, cambiamos la desbrozadora por la hoz para no dañar la uva. En la vendimia, está todo listo, los racimos non se tocan, están perfectamente colocados, cortar y posar con cuidado. Tienen que llegar intactos a la cuba.

En bodega trabajamos como antiguamente, tenemos a mayores un densímetro, un termómetro y bloques de hielo por si hace falta bajar la temperatura, (todo una aventura!). Dejamos que el vino macere, y comience la fermentación por sí solo. Mojamos el bagazo con el palo de siempre, y hacemos remontadas a mano. Las trasiegas se hacen por su propio peso, sin bombas. Clarificación y estabilización natural, por lo que el vino puede contener residuos. Trasegamos y embotellamos mirando siempre a la luna.

Podríamos escribir sobre las propiedades de nuestro vino, pero no seríamos objetivos. Por eso preferimos escuchar la opinión de todos/as los/las que confiáis en este pequeño proyecto familiar, donde nuestras manos están presentes en todo momento.

No buscamos sabor ni cantidad, ofrecemos lo que cada año nos da la viña, así de natural.

Recomendamos servir entre 16 y 18 graos.

(567 botellas de plurivarietal de 12,8º y 200 de garnacha cepas centenarias de 13º)

Fotografías Lucía Cereijo Fotografía

- A nosa maneira de facer as cousas -

A terra que nos viu nacer non merece un futuro incerto, e nós temos que ser capaces de poñer o noso pequeno gran de area. Este é un proxecto moi cativo pero cheo de ilusión e gañas de traballar no entorno que máis nos gusta. É difícil facer viño nestas terras, pero é fermoso ter diante este reto i esta paisaxe que anima a conservala. Nós non lle botamos herbicida á ribeira, cunha pequena "renda", e a axuda dos nosos soutos baixamos folla para facer abono orgáncio. Deste xeito os soutos quedan limpos, a Mingona está sana, e o rural non morre!!

© 2018 Antonio do Nicho

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now