top of page
1 web.jpg
Viño artesán, feito á man / Vino artesano, hecho a mano.

 "Unha historia que comeza en Cuba e remata no teu padal"

"Una historia que empieza en Cuba y termina en tu paladar"


  de David Vázquez (Pinancho)           

PRIMAVERA / VERÁN

OUTONO

INVERNO

A "Mingona" nas distintas estacións / "A Mingona" en las distintas estaciones

bottom of page